L60AD2DA2

269673

Mòdul de 2 entrades analògiques (V/I) i 2 sortides analògiques (V/I)

Preu: 203,00 € net/unitat