Obtingueu l'últim en personalització per aconseguir un seguiment impecable en pràcticament qualsevol aplicació de lectura o una inspecció de qualitat i qualsevol entorn. Trieu entre quatre sensors d'imatge i un món d'opcions d'il·luminació i lents externes amb muntura C.

Amb la potent i intuïtiva plataforma de programari Aurora de zebra, obtindrà una eina unificada per configurar, implementar i executar fàcilment tota la cartera d'escàners fixos industrials i de visió artificial de zebra. A més, només heu d'adquirir llicències per afegir capacitats avançades que responguin a noves necessitats empresarials.